Ελλάδα Μπροστά | Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων («Ελλάδα Μπροστά»), το οποίο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, περιλαμβάνει μια επιλογή των σημαντικότερων πολιτικών και προτεραιοτήτων μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα από όλο το φάσμα της διακυβέρνησης. Δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προς ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και ορόσημα. Το Σχέδιο ανταποκρίνεται και στις γενικές συστάσεις και τους οικονομικούς προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ελλάδα Μπροστά | Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων 2022

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά», βρίσκει τη Χώρα σε καλύτερο σημείο από ότι μπορούσε να προβλεφθεί στην αρχή της δριμείας πανδημίας. Η επιτυχής διαχείριση της υγειονομικής κρίσης επέτρεψε τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος χωρίς αποκλίσεις, πρόγραμμα το οποίο τώρα επεκτείνεται και εμβαθύνεται. Οι οριζόντιες προσπάθειες ξεκινούν από τον σταδιακό μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου για να φτάσουμε σε μία οικονομία εξωστρεφή και ανταγωνιστική, που θα εξασφαλίζει σε όλους υψηλότερα εισοδήματα.


Ελλάδα Μπροστά | Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων 2021

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους διακυβέρνησης, παρά την αναστολή λειτουργιών που επέφερε η πανδημία, η Κυβέρνηση υλοποίησε σημαντικό μέρος του εμπροσθοβαρούς προγράμματός της προχωρώντας σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» των επόμενων 12 μηνών χαρακτηρίζεται από έντονη επένδυση στις πολιτικές που αμβλύνουν τις ανισότητες, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, των διαδικασιών και λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη και, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, στην εξωστρέφεια.


Ελλάδα Μπροστά | Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων 2020

Ύστερα από τη δεκαετή εμπειρία της κρίσης και των προγραμμάτων οικονομικής
προσαρμογής των μνημονίων χρειάζεται να επανατοποθετηθεί το ζήτημα των
μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Οφείλουμε πλέον να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τον πρακτικό προσανατολισμό τους. Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων «ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» δεν είναι μια θεωρητική άσκηση που εξαντλείται στην οργανωτική, διοικητική και πολιτική λειτουργία της μεταρρύθμισης. Αφορά τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις και τη συνεκτικότητα των πολιτικών που αναπτύσσονται από την κυβέρνηση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία, ένα διαρκές κείμενο που θα εξελίσσεται και θα διαμορφώνεται μέσα από τις παράλληλες διαδικασίες που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση.