Γενικός Γραμματέας Συντονισμού

Δημήτρης Παπαγιαννάκος

Ο Δημήτρης Παπαγιαννάκος ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Συντονισμού τον Ιούλιο του 2015.

Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας