Σχετικά με τον ιστότοπο

Ομάδα έργου | Συντελεστές

Σχεδίαση | Υλοποίηση
Ηλίας Βουτσάς

Συντονισμός έργου
Αναστασία Τσαρτσάρα

Σύνταξη | Επεξεργασία κειμένων
Σύλβια Γαλλιροπούλου
Πέτρος Καμπούρης
Βασίλης Κουρμπάνης
Αναστασία Τσαρτσάρα
Απόστολος Φέρτης

Ηλίας Βουτσάς

Διαχείριση υποδομής
Προεδρία της Κυβέρνησης

Διαχείριση ιστοτόπου
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Φιλοξενία υποδομής
G-Cloud | Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Ο ιστότοπος της Γ.Γ. Συντονισμού υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εφαρμογές ανοικτού λογισμικού
©2023 Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης