Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου,
σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο. (N.4109/2013)organ