ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Αυτοτελής επιτελική δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, με αποστολή το συντονισμό και τη συνοχή των δράσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού συντονίζει την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών, επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική, προετοιμάζει εισηγήσεις για την παρακολούθηση εφαρμογής του κυβερνητικού έργου προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προτείνει οριζόντιες πολιτικές.