Πρωθυπουργός
Καθημερινότητα
3ministry
4acropolis
2flagB

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού η οποία αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου.

Η Γενική Γραμματεία ιδρύθηκε με το Nόμο 4109/2013 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Από τον Δεκέμβριο του 2016, η Γ.Γ. Συντονισμού επικουρεί τον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη στο συντονισμό δράσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσα από την λειτουργία της εφαρμογής καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών. (kathimerinotita.gov.gr)