Νομοθεσία

law600Ιδρυτικός Νόμος υπ’ αριθμ. 4109/2013 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».


ΦΕΚ 47Α, 21/02/2013 με το οποίο εισάγονται οι «Διορθώσεις Σφαλμάτων για το Ν. 4109/2013».


Ιδρυτικός Νόμος υπ’ αριθμ. 4109/2013 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», με ενσωματωμένες τροποποιήσεις.