Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος θεσπίζεται με τον Ν.4799/2021. Πρόκειται για τμήμα του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρμογή του ετήσιου ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για ανασυγκρότηση και κοινωνική συνοχή.

Το Πρόγραμμα υιοθετεί προτεραιότητες ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων και ενσωματώνει έργα και συμβάσεις που περιλαμβάνονται ήδη ή μπορεί να ενταχθούν σε εθνικά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, έχουν αντικείμενο την κατασκευή, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών και παρουσιάζουν εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη αξία για την εθνική ή και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Τον Φεβρουάριο του 2022 εγκρίθηκε το 1ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας,  με πάνω από 190 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 45 δις €. Τα περισσότερα έργα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2.0, ενώ πολλά συμπεριλαμβάνονται και στο ΕΣΠΑ 2014-2022. Επίσης, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρότερο αριθμό έργων που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι στο ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας έχουν ανατεθεί προς ωρίμανση 21 έργα με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 6 δις €.

Τον Οκτώβριο του 2022 εκδόθηκε δεύτερη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με κύρια στόχευση τις Περιφέρειες. Έως τώρα, έχουν κατατεθεί προτάσεις από 4 Περιφέρειες και 3 Υπουργεία.