Υπηρεσίες Συντονισμού Υπουργείων

Η σύσταση των Υπηρεσιών Συντονισμού σε κάθε Υπουργείο, προβλέπεται από τη νομοθεσία για το Επιτελικό Κράτος. Οι Υπηρεσίες Συντονισμού αποτελούν το σύνδεσμο ανάμεσα στα Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, με σκοπό την υποστήριξη του συντονισμού των πολιτικών.

 • Σταυρούλα Λιναρά
 • yp.syntonismou@minfin.gr
 • 213 1339800
 • Αθανάσιος Αργυρόπουλος
 • a.argyropoulos@mnec.gr
 • 210 3332136
 • Σταυρούλα Αντωνάτου
 • santonatou@ypakp.gr
 • 213 1516864
 • Παρασκευή Καψιώχα
 • pkapsioha@moh.gov.gr
 • 213 2161369
 • Νίκη Ντατσοπούλου
 • datsopouloun@prv.ypeka.gr
 • 213 1513305
 • Δημήτριος Πασχάλης | Αστυνομικός Υποδιευθυντής
 • d.paschalis@astynomia.gr
 • 213 1521683
 • Παναγιώτα Μπούρα
 • pmpoura@justice.gov.gr
 • 213 1307620
 • Ιωάννης Μαθιουδάκης
 • i.mathioudakis@ypes.gr
 • 213 1313125
 • Ιωάννης Λιάκουρας
 • y.liakouras@migration.gov.gr
 • 213 2128660
 • Ευάγγελος Βαλμάς
 • e.valmas@mindigital.gr
 • 210 4803253
 • Ροδάνθη Σφακιανάκη
 • r.sfakianaki@yme.gov.gr
 • 210 6508936
 • Αγγελική Παπαδάκη
 • apapadaki@minagric.gr
 • 210 2124293
 • Αγγελική Μιχαλοπούλου
 • a_michalopoulou@mintour.gr
 • 210 3736208
 • Γερασίμου Παναγιώτα
 • ypsyntonismou@culture.gr
 • 213 1322327

Τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εξαιρούνται, εκ του νόμου, από τη σύσταση Υπηρεσιών Συντονισμού, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων τους.