Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013 για την υποβοήθηση του έργου τους και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕ κλάδου Διοικητικού/Διοικητικού-Λογιστικού, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα που άπτονται του τομέα Εργασίας/Κοινωνικής Ασφάλισης, με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Δείτε την πρόσκληση