Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας της, χρειάζεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εξοπλισμό Πληροφορικής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Δείτε την πρόσκληση