Συμβάσεις Στρατηγικής σημασίας – Εκτελεστική Επιτροπή