Προκηρύξεις

[su_column size=”6/6″ center=”yes”]

Πίνακας Προκηρύξεων

αρ.πρ.ΕίδοςΠεριγραφήΚαταληκτική ημερομηνίαΈγγραφα
1647 / 8 .12.2017
ΑΔΑ: ΩΣΑΞΟΞΔΔ-ΡΡΦ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (2 θέσεις)
10/1/2018new_page
1469 / 10.11.2017
ΑΔΑ: Ω7Υ5ΟΞΔΔ-ΔΦΔ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (4 θέσεις)
13/12/2017new_page
1701/16.12.16
ΑΔΑ: 7ΣΖΥΟΞΔΔ-3ΣΡ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (25 θέσεις)
16/01/2017new_page
1237/28.09.16
ΑΔΑ: ΩΜΑ6ΟΞΔΔ-9ΤΥ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (6 θέσεις)
18/10/2016new_page
2622 / 22.12.15
ΑΔΑ: Ψ43ΧΟΞΔΔ-ΡΛ5
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (4 θέσεις)
22/01/2016 new_page
2230 / 22.10.15
ΑΔΑ: ΩΩΧ3ΟΞΔΔ-ΗΞ8
Προμήθεια εξοπλισμούΥποβολή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού30/10/2015new_page
509 / 20.4.2015
ΑΔΑ: ΩΑΨΓΟΞΔΔ-73Θ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (25 θέσεις)
20/05/2015new_page

[su_posts posts_per_page=”10″ tax_term=”9″ tax_operator=”0″ order=”desc”]
[/su_column]