Προκηρύξεις

Πίνακας Προκηρύξεων

αρ.πρ.ΕίδοςΠεριγραφήΚαταληκτική ημερομηνίαΈγγραφα
1647 / 8 .12.2017
ΑΔΑ: ΩΣΑΞΟΞΔΔ-ΡΡΦ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (2 θέσεις)
10/1/2018new_page
1469 / 10.11.2017
ΑΔΑ: Ω7Υ5ΟΞΔΔ-ΔΦΔ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (4 θέσεις)
13/12/2017new_page
1701/16.12.16
ΑΔΑ: 7ΣΖΥΟΞΔΔ-3ΣΡ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (25 θέσεις)
16/01/2017new_page
1237/28.09.16
ΑΔΑ: ΩΜΑ6ΟΞΔΔ-9ΤΥ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (6 θέσεις)
18/10/2016new_page
2622 / 22.12.15
ΑΔΑ: Ψ43ΧΟΞΔΔ-ΡΛ5
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (4 θέσεις)
22/01/2016 new_page
2230 / 22.10.15
ΑΔΑ: ΩΩΧ3ΟΞΔΔ-ΗΞ8
Προμήθεια εξοπλισμούΥποβολή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού30/10/2015new_page
509 / 20.4.2015
ΑΔΑ: ΩΑΨΓΟΞΔΔ-73Θ
Προκήρυξη θέσεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος
για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (25 θέσεις)
20/05/2015new_page

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013 για την υποβοήθηση του έργου τους και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕ κλάδου Διοικητικού/Διοικητικού-Λογιστικού, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα που άπτονται του τομέα Εργασίας/Κοινωνικής Ασφάλισης, … Περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013 για την υποβοήθηση του έργου τους και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Δείτε την … Περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013 για την υποβοήθηση του έργου τους στο πλαίσιο του συντονισμού δράσεων σε ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των πολιτών και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων … Περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Δείτε την πρόσκληση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013 και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Δείτε την πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας της, χρειάζεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εξοπλισμό Πληροφορικής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Δείτε την πρόσκληση