Ιδιαίτερο Γραφείο

corporate600
Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού παρέχει επιτελική υποστήριξη για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα, φροντίζοντας τη διοικητική οργάνωση και την εύρυθμη ροή των καθημερινών εργασιών του Γραφείου. Η λειτουργία του είναι πολυεπίπεδη καθώς από τη μία πλευρά εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα και την εσωτερική ροή πληροφόρησης ανάμεσα στις Υπηρεσίες και Τομείς της Γενικής Γραμματείας και στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ενώ από την άλλη έχει αναλάβει την προβολή και προώθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου στους δημόσιους φορείς Ελλάδας και εξωτερικού και στο ευρύ κοινό.

Στις βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν κυρίως:

 • Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου
 • Η τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων
 • Η διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας
 • Η τήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας εγχώριων και διεθνών φορέων
 • Η ενημέρωση για τα δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου Τύπου, του διαδικτύου, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των κάθε μορφής εκδόσεων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
 • Η ενημέρωση της Ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας
 • Η επιμέλεια δελτίων Τύπου για τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας
 • Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων
 • Η οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη ημερίδων, ενημερωτικών συνεδρίων και εθιμοτυπικών επισκέψεων
 • Η διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 • 210-3385 133
  αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax)
 • 210-3385 150
  αριθμός τηλεφώνου
 • officegscoxyzgsco.gov.gr
  δ/νση ηλ. ταχυδρομείου