Χαιρετισμός του Υπ. Επικρατείας, Αλ. Φλαμπουράρη σε ημερίδα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Ο Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, χαιρετίζοντας τις εργασίες της Διημερίδας Διαβούλευσης που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία  με τον ΟΟΣΑ με θέμα »Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Ελέγχου», ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«η Κυβέρνησή μας παρέλαβε μια χώρα στην οποία κυριαρχούσε η διαφθορά και η διαπλοκή. Κυριαρχία που καθιερωνόταν σταθερά για πολλά χρόνια, εισβάλοντας βίαια σχεδόν σε όλες τις δομές του κράτους, της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, επιδρώντας αρνητικά και στις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Επομένως, είναι λογικό η Κυβέρνηση να θέσει ως βασική προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες της τις εκφάνσεις. Η προσήλωσή μας στην καταπολέμηση και εκρίζωση αυτού του φαινομένου, απορρέει από την σταθερή μας πεποίθηση, ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί βασική αιτία υπονόμευσης, όχι μόνο της πορείας της οικονομίας αλλά και της ομαλής λειτουργίας των δημοκρατικών μας θεσμών όλα αυτά τα χρόνια».

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup o κ. Φλαμπουράρης επισήμανε ότι:

«η Ελληνική Κυβέρνηση εφαρμόζει τη συμφωνία του καλοκαιριού, η οποία ήταν αρκετά επώδυνη.  Παρόλα αυτά εμείς την εφαρμόζουμε. Απαιτούμε λοιπόν να την σεβαστούν και οι δανειστές. Ιδιαίτερα τη σημερινή μέρα στο Eurogroup, θα πρέπει να αποδείξουν τη συνέπειά τους. Να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και να ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του χρέους χωρίς νέα μέτρα.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού

Κυρίες και Κύριοι,

Όταν πριν από 20 μήνες αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, όπως όλοι γνωρίζετε, έπρεπε να καταλάβουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρξει μία ισορροπία, ίσως και ισορροπία του τρόμου με τους δανειστές. Οι απαιτήσεις πολύ μεγάλες, οι δυνατότητες της χώρας και κυρίως των Ελλήνων πολιτών πολύ μικρές.

Καταλήξαμε στη συμφωνία του καλοκαιριού, η οποία ήταν αρκετά επώδυνη. Παρόλα αυτά εμείς την εφαρμόζουμε. Απαιτούμε λοιπόν να την σεβαστούν και οι δανειστές. Ιδιαίτερα τη σημερινή μέρα που είναι πολύ σημαντική και στο Euro group θα πρέπει να αποδείξουν τη συνέπειά τους. Να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και να ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του χρέους χωρίς νέα μέτρα.

Ταυτόχρονα η Κυβέρνησή μας παρέλαβε μια χώρα στην οποία κυριαρχούσε η διαφθορά και η διαπλοκή. Κυριαρχία που καθιερωνόταν σταθερά για πολλά χρόνια, εισβάλλοντας βίαια σχεδόν σε όλες τις δομές του κράτους, της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, επιδρώντας αρνητικά και στις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Επομένως, είναι λογικό η Κυβέρνηση να θέσει ως βασική προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες της τις εκφάνσεις. Η προσήλωσή μας στην καταπολέμηση και εκρίζωση αυτού του φαινομένου απορρέει από την σταθερή μας πεποίθηση ότι αποτελεί βασική αιτία υπονόμευσης, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο της πορείας της οικονομίας αλλά και της ομαλής λειτουργίας των δημοκρατικών μας θεσμών. 

Κυρίες και Κύριοι,

Σ’ αυτή της την προσπάθεια η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει να επιτύχει:

Τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια στην οικονομική και διοικητική λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διευκόλυνση του έργου της δικαιοσύνης. Στην οριοθέτηση και διευθέτηση των σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η αδειοδότηση των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Η ρύθμιση των αγορών με τη θεσμική θωράκιση των εποπτικών αρχών. Η ρήξη με αθέμιτες οικονομικές πρακτικές.

Καμία μεταρρύθμιση του εύρους και της ποιότητας που επιχειρούμε δεν θα επιτύχει εάν δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Η διαφθορά εκτός του τεράστιου άμεσου και έμμεσου οικονομικού κόστους, προκάλεσε και ρήξη των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών. Η καθημερινότητα σε προηγούμενες περιόδους αφέθηκε να ρυθμίζεται από την λειτουργία ενός συγκεκριμένου παράλληλου συστήματος διευθέτησης συγκροτώντας έτσι το πελατειακό κράτος. Τα προβλήματα των πολιτών γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσής τους από ένα σύνολο συμφερόντων, το οποίο αποδεδειγμένα ζημίωσε σε καταστροφικό βαθμό την ελληνική κοινωνία.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτή την κατάσταση θα πρέπει να ανατρέψουμε για να μπορεί η δημόσια διοίκηση να επιτελεί το συνταγματικό της καθήκον και να υπηρετεί τον πολίτη και όχι τον εαυτό της. Επομένως, η αναγνώριση παθογενειών σε συγκεκριμένα πεδία επαφής των πολιτών με τη διοίκηση, ο εντοπισμός συνθηκών ανάπτυξης μηχανισμών που επιβαρύνουν τις δραστηριότητες των πολιτών, η θεσμοθέτηση διαδικασιών διεκπεραίωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων των πολιτών σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο, η επίλυση διαφορών μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών ή οικονομικών μονάδων, αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην συγκρότηση ενός πλαισίου ομαλής κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας της κοινωνίας. Αυτό το πλαίσιο θα απελευθερώνει δημιουργικές και καινοτόμες δυνάμεις διαμορφώνοντας συνθήκες για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η ποιοτική αυτή αλλαγή στη δημόσια σφαίρα χειραφετεί τους πολίτες και διαρρηγνύει τα δεσμά που είχαν σφυρηλατήσει οι μηχανισμοί αναπαραγωγής διαπλεκόμενων συμφερόντων επί δεκαετίες.

Βεβαίως, το φαινόμενο αυτό, όπως γνωρίζετε, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες παθογένειες του σύγχρονου πολιτικο-οικονομικού προτύπου συγκρότησης του συνόλου των κοινωνιών και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ιδιαίτερα μάλιστα από την στιγμή που η παγκοσμιοποίηση, οι διευκολύνσεις στην κίνηση κεφαλαίων και η τεχνολογική πρόοδος δίνουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της διαφθοράς.

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, την πρωτοβουλία για τη διαβούλευση αυτή και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των ελληνικών αρχών και εμπειρογνωμόνων άλλων χωρών, καθώς δίνει τη δυνατότητα του εμπλουτισμού της γνώσης και της ανάπτυξης εργαλείων, ώστε να καταστεί και η ελληνική διοίκηση αποτελεσματικότερη στο συγκεκριμένο πεδίο. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε την έναρξη των εργασιών σας και αναμένουμε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις.